Een speciaal fonds gaat stimuleren om bij nieuwbouw rekening te houden met het aardbevingsrisico door gaswinning. Een werkgroep van de Dialoogtafel Groningen buigt zich over de uitwerking van het fonds. De komende weken wordt een aantal nieuwbouwprojecten gebruikt om de regeling te testen en verder te ontwikkelen.

Technische en financiële ondersteuning
Het doel van het stimuleringsfonds voor nieuwbouw is om innovatie in aardbevingsbestendiger bouwen te stimuleren. In aanloop naar de definitieve vorm van dit fonds, wordt een beperkt aantal nieuwbouwprojecten behandeld in een proef. Daarin wordt financiële en technische ondersteuning geboden aan geselecteerde nieuwbouwprojecten. Op basis van de ervaringen uit deze proef en in nauwe samenwerking met belanghebbende partijen, waaronder de Dialoogtafel, wordt het stimuleringsfonds definitief vormgegeven. Tijdens de volgende bijeenkomst van de Dialoogtafel op 26 juni wordt het stimuleringsfonds voor nieuwbouw gepresenteerd en besproken.

U kunt vanaf nu uw interesse voor een bijdrage uit het fonds kenbaar maken door een e-mail te sturen naar nieuwbouw@nam.nl. Het fonds is onderdeel van het akkoord ‘Vertrouwen op herstel en herstel van vertrouwen’. Er is een bedrag van 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor dit stimuleringsfonds.

Interim advies voor nieuwbouw
In Nederland is in de bouw tot nu toe geen rekening gehouden met aardbevingen. Dit kan consequenties hebben voor de veiligheid van bewoners. In januari concludeerde de minister van Economische Zaken dat er nu nog geen algemene risico’s bestaan door aardbevingen, maar dat dit na drie jaar wel zo kan zijn. Om die reden heeft het ministerie van Economische Zaken het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) de opdracht gegeven om bouwregels te formuleren die aardbevingsbestendig bouwen mogelijk maken. Als voorloper op die bouwregels is op 15 mei het ‘interim-advies’ gepubliceerd door het ministerie van Economische Zaken.

Het interim-advies voor aardbevingsbestendige nieuwbouw is samengesteld door het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De NEN organiseert trainingen voor constructeurs, zodat constructeurs leren hoe de richtlijnen toegepast kunnen worden bij bouwontwerpen. Daarnaast wordt er op 27 mei een bijeenkomst georganiseerd in het Regionaal Informatiepunt Gaswinning (RIG) in Loppersum voor bewoners. Voor beleidsmedewerkers van gemeenten wordt een extra bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal NAM ook informeren over het stimuleringsfonds voor nieuwbouw.