Onze installaties zullen daarnaast opnieuw opgestart worden. Wellicht meerdere keren, na het testen ervan. Dit kan ongewenst geluid met zich meebrengen, en ook kan er stoom vrijkomen. Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch nog (geluids-)hinder ondervinden dan kunt u direct bellen met onze controlekamer via telefoonnummer 0524-539450, maar ook kunt u ons een e-mail (NAM-SCC-Schoonebeek@shell.com) sturen, waarin u het tijdstip van de hinder of het geluid aangeeft.