Afgelopen zomer heeft NAM een boring uitgevoerd op de gaswinningslocatie Munnekezijl aan de Stadsweg. Zoals u wellicht heeft gemerkt zijn de booractiviteiten afgerond en is de boortoren niet meer op de locatie aanwezig. De boring is succesvol verlopen met als resultaat dat er een klein gasveld is aangetroffen. Daarom gaat NAM de aankomende periode werkzaamheden uitvoeren om deze put aan te sluiten om deze gereed te maken voor de winning van gas. We willen u graag informeren over deze werkzaamheden.

Uitvoeringsperiode

De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland vanaf maandag 17 november tot en met vrijdag 12 december. Op de locatie wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt waarbij de werkzaamheden grotendeels 24 uur per dag worden uitgevoerd. In de weekenden zijn er geen werkzaamheden gepland.

Wat merkt u van de tijdelijke werkzaamheden?

Vanaf maandag 17 november start NAM met het aanvoeren van het benodigde materieel. Hierdoor zijn er meer transportbewegingen richting onze locatie. Daarnaast zal de locatie verlicht zijn tijdens de werkzaamheden.

Affakelen

Mogelijk zal er gas worden afgefakkeld via een nabij de locatie opgestelde affakkelinstallatie. Hierbij kan enige overlast ontstaan. Wij doen er echter alles aan om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens en buiten kantooruren contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer (0592) 364000