Planning

Vanaf 10 februari wordt er gewerkt aan een aardgasproductieput die op dit moment buiten bedrijf is. Doel van de werkzaamheden is om de put opnieuw te activeren om zodoende weer aardgas te produceren.

Om de put te activeren wordt het water dat zich in de put bevindt opgepompt en afgevoerd. Bij het oppompen van het water komt onder andere aardgas mee naar boven. Dit is niet rendabel aardgas. Om dit aardgas op een veilige manier af te voeren wordt gebruik gemaakt van een tijdelijke fakkelinstallatie, welke direct ten noorden van de bestaande locatie wordt geplaatst.

Deze fakkelinstallatie is circa 12 meter hoog en heeft een vlam van ongeveer 6 meter hoog. De reden voor de hoogte van fakkelinstallatie en vlam is de veiligheid voor de omgeving. Een hoge vlam zorgt voor een betere verbranding van het aardgas.

Wat merkt u van deze werkzaamheden?

De werkzaamheden gaan gedurende 7 dagen per week 24 uur per dag door waarbij er vanaf 13 februari hoogstwaarschijnlijk gefakkeld gaat worden. Indien er gefakkeld wordt, zal de vlam vanaf afstand hoorbaar en zichtbaar zijn. Daarnaast zal het opgepompte water afgevoerd worden met trucks. Dit zullen er per etmaal maximaal 10 zijn via de afgesproken rijroute.

Maatregelen

NAM doet er alles aan om mogelijke overlast in deze periode zo klein mogelijk te houden. Maatregelen die we daar in ieder geval voor nemen:

  • Het monitoren van het geluid op de locatie; als blijkt dat de geluidsgrens overschreden wordt, worden de werkzaamheden indien en voor zover als mogelijk aangepast.
  • Een zo kort mogelijke planning van werkzaamheden om de mogelijke overlast tot een minimum te beperken.
  • Het met de gemeente afspreken van vooraf vastgestelde rijroutes.
  • Installeren van de meest stille fakkelinstallatie
  • Zo laag en geruisloos mogelijk fakkelen gedurende de nachtelijke uren.

Vragen

Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Lambers van de sectie Vergunningen en Omgevingsmanagement op telefoonnummer 0592 364 231. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 364 000.