Bouwactiviteiten gasopslag bij Langelo

Het vermogen om gas op te slaan en weer te produceren wordt in de komende jaren fiks uitgebreid. Dit is nodig omdat de druk in het Groningen-gasveld ('Slochteren') langzamerhand afneemt en we bij extra kou moeten kunnen rekenen op snelle aanvoer van aardgas uit de gasopslag. Met deze ontwikkeling is al voor het grootste deel rekening gehouden in de geldende milieuvergunning voor de gasopslag. In de periode 2012 – 2015 wordt op de locatie hard gewerkt om het extra vermogen mogelijk te maken.

Waar gaat het om?

Voor het vergroten van het vermogen passen we de installatie aan. Hier is het afgelopen jaar ook al veel werk aan verricht. Verder verbeteren we de toegang tot het reservoir, eigenlijk een voormalig gasveld. Hiervoor hebben we in 2012 een put geboord en gaan we vanaf midden januari 2014 nog 2 putten boren.

Het afronden van de bouw van de derde compressor staat ook voor komend jaar gepland.

De nieuwe installatieonderdelen blijven binnen, het huidige terrein en worden niet hoger dan de bestaande bebouwing.

Verkeer

In de hele bouwperiode rijden meer auto’s en vrachtauto’s naar en van de locatie voor het aanleveren van materialen en woon-werkverkeer van medewerkers. NAM heeft hiervoor een verkeersplan gemaakt, dat is afgestemd met de gemeente Noordenveld. Alle beroepschauffeurs krijgen een verplichte rijroute, die niet door Langelo en Norg gaat. Ten zuiden van de locatie is de Noordstukken deels verhard, waarmee deze route ook gebruikt kan worden voor woon-werkverkeer en Langelo zoveel mogelijk wordt vermeden.

Langs de Westerstukkenweg is een opstelstrook aangelegd. Deze opstelstrook is nodig om het vrachtverkeer voor de boring en de locatie, niet op de openbare weg te laten parkeren.

Boorwerkzaamheden

Voor het boren van de putten gebruikt de NAM de nieuwe boorinstallatie, de T-700, die in 2012 ook al een put boorde op locatie. Deze is ongeveer 40 meter hoog en draait 24 uur per dag, zeven dagen per week. Voor een stillere werking van deze boortoren is op locatie speciaal een stroominstallatie aangelegd. Deze vervangt de normaal gebruikte dieselgeneratoren.

De twee putten worden vanaf midden januari na elkaar geboord, door dezelfde boortoren. Eén boring duurt ongeveer drie maanden. De verwachting is dat eind juli de boorwerkzaamheden gereed zijn.

Om goed en veilig te kunnen werken is voor het boren ‘s nachts verlichting nodig. De verlichting wordt tot een minimum beperkt en afgeschermd om hinder naar de omgeving te voorkomen.

Tijdens het boren meet en analyseert de NAM het geluid continu om gericht actie te kunnen ondernemen. Bouwwerkzaamheden die geluid met zich meebrengen vinden overdag tussen 07.00 en 19.00 uur plaats. Maar, vanwege de omvang van het project kan er incidenteel ook na 19.00 uur en in het weekend worden gewerkt.