Sloop

De eerste werkzaamheden starten vanaf de tweede week van maart en betreffen het reinigen en sloopklaar maken van delen van de gasbehandelingsinstallatie. De reden dat we een deel van deze installatie gaan slopen, is omdat de druk in het gasveld is afgenomen waardoor een deel van de installatie niet meer nodig is. Deze werkzaamheden duren tot circa eind augustus.

Onderhoud

Daarna wordt begonnen met het onderhoud en aanpassingen van het deel van de installatie dat blijft staan. Dit betreft regulier 6-jaarlijks onderhoud. Tevens maken we de installatie geschikt om met een lagere gasproductie te kunnen produceren.

Inspectie

Om er zeker van te zijn dat de behandelingsinstallatie goed functioneert, worden er gedurende enkele weken na bovenstaande werkzaamheden inspecties uitgevoerd. Deze duren naar verwachting tot begin november.

Wat merkt u van de werkzaamheden?

In aanloop naar de werkzaamheden zullen er extra transporten rijden op vooraf vastgestelde routes om  het materieel op locatie te krijgen. We verwachten dat het om circa 10 extra transporten per dag gaat in de aanloopperiode en om circa 5 transporten per dag gedurende de periode dat de werkzaamheden plaatsvinden. Gedurende de sloopperiode is het mogelijk dat er extra geluid is vanwege de sloopwerkzaamheden.

Maatregelen

We realiseren ons dat dit een lange periode van werkzaamheden betreft. We zullen dan ook al het mogelijke doen om de overlast voor u als omwonende tot een minimum te beperken.

Maatregelen die we nemen:

  • Er zal alleen gedurende de daglichturen gewerkt worden van 07.00 – 18.00 uur. Dit heeft als voordeel dat we geen extra verlichting op de locatie hoeven in te zetten en ook dat er in de avonduren en ’s nachts geen geluid zal zijn;
  • De transporten naar en van de locatie zullen via vooraf bepaalde vaste routes lopen.

Contact

Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer informatie dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer Lambers van de sectie Vergunningen en Omgevingsmanagement op telefoonnummer 0592 364 231. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de centrale meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 364 000.