In januari kondigde minister Kamp een pakket aan maatregelen aan om de veiligheid en leefbaarheid in de regio boven het Groningen-gasveld te verbeteren. Eén van de regelingen die aangekondigd werd, is een regeling voor compensatie van waardedaling ten gevolge van het aardbevingsrisico.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), verantwoordelijk voor de gaswinning uit het Groningen-gasveld en voor de uitvoering van het pakket aan maatregelen, betrekt relevante brancheorganisaties en lokale taxateurs actief bij het opzetten van een methodiek om per aanvraag te kunnen bepalen of en in welke mate bij verkoop van woningen sprake is van waardedaling dat toe te schrijven is aan het aardbevingsrisico.

De methodiek

De waardeontwikkeling van een verkochte woning waarvoor waardecompensatie is aangevraagd, wordt vergeleken met de waardeontwikkeling van soortgelijke woningen in referentiegebieden zonder aardbevingsrisico. Opgave is vervolgens te bepalen welk deel van de waardedaling in het specifieke geval aan het aardbevingsrisico moet worden toegeschreven.

Dit is een in Nederland unieke opgave waar NAM zeer zorgvuldig mee om wil gaan. Zowel om individuele aanvragers recht te doen als om te voorkomen dat door onjuiste compensaties de woningmarkt wordt beïnvloed.

Om deze reden heeft NAM brancheorganisaties de NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro en de aan hen verbonden taxateurs benaderd om mee te denken. Zij leveren expertise op het gebied van taxeren van woningen, het bepalen en toetsen van referentieobjecten en het vaststellen van kenmerken waarop woningen vergeleken kunnen worden. De inzet van databases met gegevens over verkochte woningen en referentiegebieden wordt gecombineerd met inzet en beoordeling van taxateurs.

Experts van de NVM nemen deel aan een denktank om de methodiek voor het bepalen van de waardedaling door het aardbevingsrisico vast te stellen. Met lokale taxateurs werkt NAM samen vanwege hun kennis van de lokale woningmarkt. Om eenduidigheid in taxaties en kennisoverdracht tussen taxateurs te vergroten, worden woningen door koppels getaxeerd.

NAM directeur Bart vd Leemput: “Onze regeling is maatwerk. Per woning wordt een individuele beoordeling gemaakt. Het onderliggende model hiervoor is klaar, maar samen met experts van de drie brancheorganisaties werken we aan de laatste details. Wij willen onze aanbieding per huis goed kunnen onderbouwen en daarom hebben wij en onze partners meer tijd nodig. We realiseren ons dat dit een teleurstelling is voor de mensen die hun huis hebben verkocht en rekenen op een compensatiebedrag. Naar verwachting kunnen we eind oktober de eerste groep van aanvragers een passende en op maat gesneden aanbieding doen.”

NAM heeft de individuele aanvragers van compensatie over dit extra tijdsbeslag geïnformeerd. Uiteraard heeft het later aanbieden van het NAM aanbod geen invloed op de regeling zelf en het proces. Eigenaren die een huis hebben verkocht na 25 januari 2013 kunnen een claim indienen bij NAM om zo voor compensatie in aanmerking te komen. Ook de eerder gemaakte afspraken aan de Dialoogtafel blijven van kracht.

Anke Bodewes, voorzitter Vakgroep Wonen bij de NVM: “De NVM is nauw betrokken bij de invulling van de waarderegeling. Het rekenmodel is ondertussen klaar en werkt. De output daarvan moet nu met de kennis van lokale taxateurs worden gecombineerd. Dat vraagt tijd, omdat onze experts de beoordeling per huis ook goed willen onderbouwen. De NVM vindt het voor de woningmarkt in Groningen essentieel om ook deze laatste stap zorgvuldig af te ronden door middel van professioneel en goed onderbouwd maatwerk. “

Voortgang

Vanaf 6 februari 2014 kunnen aanvragen voor compensatie van waardedaling ingediend worden bij NAM. Op 8 april werd de regeling behandeld aan de Dialoogtafel. Sindsdien zijn 188 aanvragen ingediend en hebben lokale taxateurs 112 taxaties uitgevoerd.

Voor het einde van het jaar wordt zoals afgesproken met de Dialoogtafel de methodiek van bepaling van waardedaling onafhankelijk getoetst. Daarnaast kijkt NAM naar de afbakening van het gebied waar de regeling van toepassing is en naar mogelijkheden voor een regeling voor bedrijfspanden.