Er wordt een mogelijke storing in een gasleiding van Gasunie tussen Twijzel en Noard-Burgum (Friesland, in de buurt van de N355) nader onderzocht en er zal in een leidingsegment de druk worden verlaagd. Dit gebeurt door op de NAM-locatie bij Blija gecontroleerd gas af te voeren via een affakkelinstallatie.