De gemeente Groningen en NAM hebben op hoofdlijnen een akkoord bereikt over het aardbevingsbestendiger maken van het Groninger Forum. De gemeente Groningen en NAM concluderen dat het goed mogelijk is om het Groninger Forum aardbevingsbestendig te bouwen.

Als uitgangspunt voor het ontwerp en de realisatie geldt de huidige normstelling voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998). Deskundigen van ABT en BAM zijn tot de conclusie gekomen dat de versterking van de hoofddraagconstructie van het gebouw de beste oplossing is. “Het Forum is een speciaal project met een bijzondere plek in het hart van de stad Groningen. NAM en de stad Groningen zijn verheugd dat partijen op hoofdlijnen nu een akkoord hebben bereikt”, aldus Martijn Verwoerd, projectdirecteur Groningen aardbevingen bij de NAM. Gemeente en NAM gebruiken de komende weken voor een nadere uitwerking en detaillering van de afspraken, zodat uiterlijk in september een definitieve overeenkomst kan worden gesloten.

Verder lezen over dit onderwerp: