Deze evaluatie wordt vervroegd, mede op verzoek van inwoners van Twente, de betrokken gemeenten en provincies Overijssel en Drenthe. De onlangs ingestelde ‘Begeleidingscommissie herafweging productiewater Schoonebeek’ zal het evaluatieproces nauwlettend en kritisch volgen.

Op 21 augustus vergaderde deze begeleidingscommissie voor de eerste keer. De commissie staat onder voorzitterschap van gedeputeerde E. Lievers van de provincie Overijssel. De gedeputeerde T. Stelpstra van Drenthe, de wethouders E. Volmerink (Tubbergen), A. Steggink (Dinkelland), J. Huizing (Coevorden), R. van der Weide (Emmen), en mw. N. Aarnink (waterschap Vechtstromen) zijn lid van de commissie.

De NAM wil de evaluatie van de waterinjectie hiermee zo transparant mogelijk vormgeven. De mening van betrokken bewoners van Drenthe en Twente zal worden meegenomen in de evaluatie. Dat geldt ook voor de opinie van de lokale en provinciale politiek. De NAM wil in september 2015 het onderzoeksplan aan de begeleidingscommissie voorleggen. Onderdeel hiervan is onderzoek naar de alternatieven voor de verwerking van het zoute productiewater.

Het bedrijf laat zich hierbij adviseren door het onafhankelijke advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV. De NAM streeft er naar de afweging van deze alternatieven begin 2016 klaar te hebben, vervolgens te bespreken met de begeleidingscommissie en daarna ter toetsing voor te leggen aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage. De verwachting is dat het totale evaluatieproces medio 2016 zal zijn afgerond.

Begeleidingscommissie ‘Herafweging productiewater Schoonebeek’ ingesteld