Het Journaal heeft een item opgenomen over de energievoorziening in Nederland. De journalisten waren geinteresseerd in het “kleine velden-beleid” van Nederland. Dit beleid heeft er in de afgelopen 45 jaar voor gezorgd dat ook kleine aardgasvelden, zoals tussen Echten en Koekange, een belangrijke bijdrage leveren aan de Nederlandse energievoorziening. Nederland heeft het Groningen veld bij Slochteren, maar daarnaast telt ons land zo’n 175 kleine gasvelden die gezamenlijk zo’n 30 procent van het Nederlandse aardgas produceren.

De journalisten waren met name geinteresseerd in de innovatieve techniek die de NAM in gemeente De Wolden gebruikt om de laatste 10 procent aardgas ook uit het aardggasveld op 3 km te kunnen winnen. Vaak is de laatste 10% niet meer rendabel te winnen, maar dankzij stikstof kan ook het laatste deel aardgas uit veld worden geproduceerd. Dit laatste deel aardgas is genoeg om alle drentse huishoudens zo’n 6 jaar van aardgas te voorzien.

Het belgische Journaal heeft opnames gemaakt van de nieuwe stikstofinstallatie en de compacte winningsunits. Zowel de TV als radioreportages worden donderdag 5 maart op de VRT uitgezonden.