Maquette van boerderij De Haver waar omheen een aantal mensen zit

Na een korte toelichting door Janny Wilkens van NAM over de rol van NAM bij De Haver en de wens een nieuwe bestemming te vinden voor het pand, gaf Herman Waterbolk van de provinciale erfgoedorganisatie Libau een korte presentatie over de historie van de boerderij. Hierna gingen aanwezigen in kleinere groepen uiteen om te brainstormen en ideeën uit te wisselen over de toekomstige bestemming voor de boerderij. De verschillende voorstellen werden vervolgens weer in de grote groep met elkaar gedeeld.

Veel input

Veel ideeën passeerden de revue, van toeristische trekpleister tot trouwlocatie. Uitgangspunt voor vrijwel alle bewoners was het herstel van het aanzicht, de meerwaarde voor het dorp en kleinschaligheid. De aanwezigen waren het erover eens dat De Haver voor verschillende doeleinden, multifunctioneel, moet kunnen worden ingezet. Aan verschillende tafels werd een voorkeur uitgesproken voor een onderwijs en innovatie bestemming.

Vervolg

Alle ideeën die tijdens de bijeenkomst aan de orde kwamen, zullen worden getoetst op haalbaarheid. NAM houdt de bewoners van Onderdendam op de hoogte over de voortgang van alle ontwikkelingen rondom boerderij De Haver.