De afgelopen maanden had NAM een proefboring uitgevoerd naar een gasveld nabij Blijham. De NAM verwachtte hier een klein veld van ca 0,7 miljard m3 aardgas aan te treffen. De boring heeft echter aangetoond dat er te weinig aardgas aanwezig is om tot een rendabele winning over te gaan.

Hiermee zal het project om over te gaan tot de winning niet worden voortgezet. Dit betekent dat er geen winningsinstallatie op de locatie “Langebrug” aan het Oosteinde wordt geplaatst en geen aardgastransportleiding wordt aangelegd naar de NAM locatie nabij Oude Pekela.

De tijdelijke boorinstallatie aan het Oosteinde zal in de komende weken worden ontmanteld. De proefboring bij Blijham is een van de 12 boringen die NAM jaarlijks uitvoert. Gemiddeld wordt bij 80% van de boringen voldoende aardgas aangetroffen om tot winning over te gaan.

De proefboring bij Blijham werd uitgevoerd in het kader van het Nederlandse kleine velden beleid. Sinds de jaren 70 worden de 175 kleine gasvelden in Nederland met voorrang ontwikkeld, om zo minder afhankelijk te zijn van energie uit het buitenland.