Om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven het Groningen-gasveld beter te begrijpen, voert NAM verschillende onderzoeken uit. Op de locatie bij Zeerijp worden twee onderzoeksputten gerealiseerd voor een onderzoek met diepe geofoons. Dit om de diepte waarop de aardbevingen plaatsvinden nauwkeurig in kaart te brengen.

Dat is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de bovengrond beweegt bij een aardbeving. Als ook deze tweede put gereed is, worden er geofoons in geplaatst. De bijzonderheid bij deze boring is dat er ook gesteentemonsters uit de diepe ondergrond worden genomen, over een totale lengte van 180 meter. Onderzoek van deze monsters moet meer informatie geven over de sterkte en samendrukbaarheid van het gashoudende gesteente.

Het boren vindt onafgebroken, 24 uur per dag plaats. Om veilig te kunnen werken wordt het terrein ’s nachts verlicht. Het werk van de boortoren brengt geluid met zich mee, dat voortdurend op het boorterrein wordt gemeten, om te kunnen bepalen wat de geluidbelasting is op de omgeving.

Voor deze boring heeft NAM het boorproces aangepast om de geluidoverlast voor de omgeving verder te beperken. NAM organiseert bij voldoende belangstelling een open dag in Zeerijp, waarbij u meer te weten kunt komen over de werkzaamheden en de techniek die wordt gebruikt om aardbevingen te meten. Hierover krijgt u nog apart informatie.

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met Janny Mulder-Teunissen (0592 36 32 20). U kunt ook 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer: 0592 36 40 00.

MEER INFORMATIE

NAMplatform