NAM-medewerkers stonden bezoekers te woord en gaven uitleg over de ontstaansgeschiedenis van aardgas. Belangstellenden stelden vragen zoals “Waarhebben we aardgas voor nodig, Hoe wordt aardgas geproduceerd en wat kunnen de gevolgen van de gaswinning zijn?”. 

Sinds 2008 wint NAM gas vanaf de locatie in Lauwersoog. Het Lauwersoog-gasveld dat onder de Waddenzee ligt, is een van de  175 kleine gasvelden in Nederland en heeft inmiddels bijna 3 miljard m3 aardgas geproduceerd. Het is mogelijk dat in de toekomst opnieuw een boring vanaf de locatie uitgevoerd wordt waarmee naar verwachting opnieuw een klein gasresvoir bereikt wordt dat nog zeker 3 miljard m3 aardgas kan opleveren.

Bij een volume van 3 miljard spreken we van een klein, maar niet onbelangrijk gasveld. Begin jaren ’70 is door het toenmalige kabinet Den Uyl het ‘Kleine velden beleid’ ingesteld. Dit heeft tot doel om eerst de kleine gasvelden op te sporen en zoveel mogelijk leeg te produceren. 30% Van ons aardgas komt uit kleine velden.

De rol van aardgas

Aardgas speelt nog steeds een belangrijke rol in Nederland. Met aardgas verwarmen we onze woonkamers, koken we onze aardappelen en verwarmen we ons kraanwater. Maar gas wordt in de industrie en in de tuinbouw ook gebruikt als brandstof, en het wordt ingezet voor de opwekking van elektriciteit. Daarom vormt aardgas samen met zon en wind de meest duurzame bron van energie. Maar bovenal is aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof. In vergelijking met andere fossiele brandstoffen levert het de meeste enerige met de minste CO2-uitstoot. En bij verbranding komt geen fijnstof vrij, zoals bijvoorbeeld bij kolen.

minst vervuilende

Locaties in Noord-Oost Friesland en Noord-West Groningen

Zowel in NO-Friesland als NW-Groningen heeft NAM gaswinningslocaties liggen. De werkzaamheden die op deze locaties gepland staan, verschillen per locatie. Zowel in Moddergat als in Vierhuizen staat voor de zomer van 2015 een boring gepland. In Anjum wordt momenteel groot onderhoud gepleegd aan de Gasbehandelingsinstallatie. En op de locatie Engwierum wordt de in 2014 geboorde put op het moment in productie genomen.