De Nieuwbouw-innovatieregeling van NAM wordt, met gemiddeld een 4 op een schaal van 1 tot 5, positief tot zeer positief beoordeeld. Dat blijkt uit een vragenlijst die deelnemers en juryleden invulden na afloop van de pilot. De Nieuwbouw-innovatieregeling richt zich op ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

Onder meer de open houding van NAM richting kleine innovatieve bedrijven erg gewaardeerd door de deelnemers. Daarnaast geven ze aan dat het prettig was om ideeën te toetsen bij gelijkgestemden en experts, zoals de technische werkgroep. Het merendeel van de deelnemers ziet hun deelname dan ook als een erg nuttig en leerzaam proces.

Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: de communicatie rond verwachtingen, selectieprocedure en randvoorwaarden van de regeling was niet voor alle deelnemers even duidelijk. Ook de jury gaf aan dat de randvoorwaarden scherper geformuleerd moeten worden.

Het algemene beeld blijft positief. Deelnemers en jury vonden het inspirerend om ideeën uit te wisselen. Een aantal deelnemers gaf aan graag via LinkedIn van elkaars activiteiten op de hoogte te blijven. Daarnaast werd voorgesteld om naast onderzoek naar technische innovatie in een vervolg ook aandacht te besteden aan onderzoek op het gebied van emotionele aspecten, eventueel in samenwerking met de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen.

De resultaten van de evaluatie worden meegenomen in het vervolgtraject van de regeling. De tweede ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling staat gepland voor begin oktober.