De gemeente Groningen en NAM hebben op woensdag 9 september 2015 een definitief akkoord gesloten over aardbevingsbestendig afbouwen van het Groninger Forum. NAM directeur Gerald Schotman is tevreden dat dit akkoord nu gesloten is: “Het geeft duidelijkheid aan alle betrokkenen.” In juli jl. was al overeenstemming op hoofdlijnen bereikt. Om het gebouw aardbevingsbestendig te maken is besloten om de hoofddraagconstructie van het gebouw te versterken. NAM zal de kosten vergoeden die samenhangen met de versterkingsopgave.