In het najaar van 2015 organiseerde Vereniging Groninger Dorpen (VGD) in nauwe samenwerking met NAM voor de vierde maal een dorpenronde. VGD en NAM organiseren sinds 2013 regelmatig een serie dorpsbezoeken met het doel op kleine schaal in gesprek te  gaan met bewoners uit de regio. Enerzijds om bewoners te informeren over gaswinning en de gevolgen daarvan, anderzijds om te horen wat er leeft bij bewoners en wat zij van NAM verwachten. 

Voor deze vierde dorpenronde werd een serie van vijf informatieve bijeenkomsten georganiseerd, voor dorpsbelangen en bewoners uit Nieuw Scheemda, Rottum, Oudeschip, Eenrum, Sauwerd en de direct omgeving rond deze dorpen. Ook waren vertegenwoordigers van de Nationaal Coördinator Groningen, Veiligheidsregio Groningen en Centrum Veilig Wonen bij de bijeenkomsten aanwezig. Bij de vijfde en laatste bijeenkomst, op dinsdag 8 december in Sauwerd, zat ook NAM-directeur Gerald Schotman in de zaal.

Breed scala aan onderwerpen

Tijdens de informatieve avonden passeerde een scala aan onderwerpen de revue. Er werd niet alleen gesproken over aardbevingen door gaswinning, maar ook over verwachtingen voor de toekomst, veiligheid, de rol en inzet van verschillende betrokken partijen, actuele ontwikkelingen rond gaswinning uit het Groningen-gasveld en informatie over diverse maatregelen in de regio. Voor de aanwezige bewoners was er bovendien gelegenheid om de afhandeling van de eigen schade te bespreken.

Begrip voor elkaar

Zowel de aanwezige sprekers als het publiek ervaart de avonden over het algemeen als zeer waardevol. De presentaties en toelichting van de aanwezige sprekers én de vragen en opmerkingen uit het publiek dragen bij iedereen bij aan het verbeteren van het begrip over en weer. De gesprekken geven bovendien een goed beeld van het effect en de invloed van voorgestelde en genomen maatregelen.