In nauwe samenwerking met de Gemeente Loppersum, Economic Board Groningen en het EPI-Kenniscentrum ontwikkelde NAM de Nieuwbouw-innovatieregeling. De regeling richt zich op ondernemers, ontwerpers en aandragers van innovatieve oplossingen voor bevingbestendigere nieuwbouw van woningen in Noordoost-Groningen.

De regeling is een gezamenlijk initiatief van vier partners: de Economic Board Groningen stelt kennis (bedrijfsplannen, financiering) beschikbaar, het EPI-kenniscentrum kan toegepast onderzoek helpen uitvoeren en opgedane kennis verder verspreiden, de gemeente Loppersum draagt bij in de vorm van een locatie voor innovatief bouwen. NAM verzorgt de financiering en coördineert de uitvoering van deze nieuwe, doorlopende regeling voor nieuwbouw.

Met deze regeling kunnen ondernemers in de bouw hun innovatieve oplossingen voor aardbevingsbestendige nieuwbouw verder ontwikkelen en wordt een grote variatie aan innovatieve technieken in aardbevingsbestendiger bouwen gerealiseerd.

Naast nieuwbouw, is het een uitdaging om bestaande gebouwen veiliger te maken. Daarom kijken NAM en ondernemers ook actief of concepten uit de ontwerpconsultatie toepasbaar zijn voor zowel bestaande bouw als nieuw te bouwen woningen. Veelbelovende oplossingen voor het veiliger maken van bestaande woningen worden op dit moment verder uitgewerkt, waarna ze vanaf maart worden toegepast in testwoningen.

De volledige procedure van de Nieuwbouw-innovatieregeling staat beschreven in de Leidraad van de regeling.

U kunt ook mailen, voor meer informatie over de regeling: innovatie@nam.nl