In het dorpshuis in Baflo was op woensdag 20 mei een drukbezochte middag over het programma leefbaarheid van de Dialoogtafel en NAM. De ongeveer 80 aanwezigen werden bijgepraat over de plannen voor het aardbevingsgebied en konden in workshops input leveren. “Het principe van ons programma is dat het wordt gedragen door mensen in de regio”, zei voorzitter Jacques Wallage van de Dialoogtafel in zijn inleiding. In totaal is 60 miljoen euro beschikbaar voor leefbaarheid. NAM draagt hieraan 25 miljoen euro bij. Het programma leefbaarheid bestaat uit drie onderdelen. Deze drie onderdelen kwamen stuk voor stuk aan bod.

187 initiatieven bij Loket Leefbaarheid

Veel mensen kennen inmiddels het Loket Leefbaarheid van Dialoogtafel en NAM. Bij het Loket Leefbaarheid kunnen (groepen) bewoners en/of verenigingen een bijdrage krijgen van 10.000 euro voor een plan dat de leefbaarheid vergroot. Jan Boer, die namens de Dialoogtafel trekker is van dit project, vertelde dat vanaf de start in december 2014 al 187 initiatieven zijn goedgekeurd.

Ook herstructurering is onderdeel van het programma Leefbaarheid. Onder herstructurering verstaan we de plannen van gemeenten om verloederde straten aan te pakken, winkelcentra op te knappen, leegloop tegen te gaan. Burgemeester Rika Pot van Appingedam is de trekker van dit onderdeel. Zij gaf aan dat er zes plannen voor dit onderdeel zijn ingediend. Deze plannen worden op dit moment, mei 2015, beoordeeld door een speciale toetsingscommissie. In juni wordt bekend welke plannen geld krijgen.

Workshops

Tot slot werken heel veel verschillende partijen samen aan vijf regionale programma’s. Deze programma’s werden behandeld in workshops. Zo kunnen ook de bijdragen van de aanwezigen meegenomen worden in de plannen. De vijf regionale programma’s zijn:

1. Energietransitie: Stimuleren van lokale energiecorporaties.
2. Digitaal: Het verbeteren van internetverbindingen met breedband.
3. Dorpsvisies en Landschap: Versterking van het landschap, met speciale aandacht voor dorpswierden.
4. Erfgoed: Herstel en herbestemming van karakteristieke gebouwen.
5. Elk dorp een dak: Elk dorp in het aardbevingsgebied moet minimaal één ontmoetingsplek voor bewoners krijgen.

Speciale, deskundige teams geven de programma’s invulling. Zij nemen de inbreng van de bijeenkomst in Baflo mee. Betrokken partijen zijn onder meer Groninger Landschap, LTO Noord, Stichting Oude Groninger Kerken, Natuur en Milieu Federatie, Landschapsbeheer Groningen, Economic Board en gemeenten.

Verder lezen over dit onderwerp: