Er zijn 40 gebouwen onderzocht in vijf gebieden met opvallend veel schademeldingen. Op basis van dit onderzoek stelt Arcadis dat de waarschijnlijkheid van schade door aardbevingen kleiner is dan 1% voor alle onderzochte huizen en daarmee de kans op aardbevingsschade verwaarloosbaar is voor alle huizen in de 5 onderzochte gebieden.

Onderzoek buitengebied

Arcadis onderzocht 40 gebouwen in vijf gebieden met opvallend veel schademeldingen. Het gaat om 1.Kropswolde, 2. Hornhuizen-Zuidhorn, 3.Finsterwolde, 4.Veendam en 5.Groningen-West (zie figuur hiernaast).

Conclusies

Arcadis concludeert op basis van deze onderzoeken het volgende:

  • Voor elke onderzochte woning geldt dat er geen schade is als gevolg van aardbevingen.
  • Er zijn voor elke onderzochte woning één of meerdere alternatief schadeoorzaken. geconstateerd (bijvoorbeeld verkeer, bouwwerkzaamheden, een bouwgebrek).
  • De kans op aardbevingsschade is, in elk van de vijf onderzochte gebieden, verwaarloosbaar voor alle onderzochte huizen in het onderzoeksgebied.

Validatie door Nationaal Coördinator Groningen

NAM heeft Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders gevraagd het vandaag gepresenteerde onderzoek te controleren ofwel valideren. Onder zijn regie wordt door een onafhankelijke deskundige bijvoorbeeld onderzocht of de gebruikte onderzoeksmethode en de conclusies correct zijn. Bij de voorbereiding, opzet en uitvoering van de validatie betrekt de NCG twee vertegenwoordigers van de maatschappelijke stuurgroep en twee leden van de bestuurlijke stuurgroep (namens gemeenten en provincie).

Onderzoeksopzet

Het onderzoek bestond uit twee componenten:

  1. Visuele inspectie van schade aan gebouwen die mogelijk werd veroorzaakt door aardbevingstrillingen.
  2. Het verzamelen en analyseren van gegevens van gebouwsensoren en metingen van het KNMI-netwerk. Er is bekeken of er trillingen door aardbevingen zijn geregistreerd die sterk genoeg waren om mogelijk schade te veroorzaken (afgezet tegen bestaande richtlijn van Stichting Bouwresearch voor trillingen).

Hoe verder?

De inwoners met schade die deelnamen aan het onderzoek hebben de onderzoeksrapporten ontvangen over hun eigen woning en van het gebied waar ze wonen. Met deze deelnemers wordt op korte termijn een afspraak gemaakt voor een persoonlijk toelichting op de rapporten en de onderzoeksresultaten.
Ook de overige bewoners die schade meldden (>1000) in het gebied buiten de contouren zijn per brief geïnformeerd over de uitkomsten van eerste onderzoeken en de aankondiging van de validatie door de Nationaal Coördinator Groningen. De uitkomsten van de onderzoeken en de validatie zullen dan worden meegenomen tijdens het bezoek van een expert aan de overige schademelders. De belofte blijft staan dat deze schademelders worden bezocht om de schade te onderzoeken.

Vervolgonderzoek

NAM realiseert zich dat schade aan uw woning ingrijpend is en opgelost moet worden. Daarom vergoedt NAM ook alle schade aan gebouwen als gevolg van aardbevingen. Echter niet alle gemelde schade is aardbeving gerelateerd en daarom hebben we Arcadis de opdracht gegeven dit te onderzoeken. NAM blijft voortdurend de effecten van gaswinning monitoren door sensoren in gebouwen te plaatsen en schades te onderzoeken. Arcadis is gestart met uitbreiding van het onderzoek naar schades in gebieden langs de eerder gehanteerde contourlijn. Ook de gebieden die nog niet zijn onderzocht (zie geel gearceerde gebieden in bovenstaande figuur) zal Arcadis de komende tijd onderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken zijn naar verwachting eind januari 2016 beschikbaar.

Uitbreiding meetnetwerk

NAM wil op basis van actuele en lokale meetgegevens direct tonen waar trillingen door aardbevingen hebben plaatsgevonden. Inzicht in trillingsniveaus na een aardbeving kan via de portal van KNMI. NAM gaat deze open data en de metingen van gebouwsensoren, ontsluiten via Feiten & Cijfers op www.namplatform.nl. Bewoners hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een gebouwsensor via het inschrijfformulier.

Meer lezen over dit onderwerp:

1. Onderzoeksrapport Finsterwolde

      a. Aanvullende analyse Finsterwolde

      b. Addendum Bodem & Water Finsterwolde

2. Onderzoeksrapport Groningen West

      a. Aanvullende analyse Groningen West

      b. Addendum Bodem & Water Groningen West

3. Onderzoeksrapport Kropswolde

      a. Aanvullende analyse Kropswolde

      b. Addendum Bodem & Water Kropswolde

4. Onderzoeksrapport Veendam

      a. Aanvullende analyse Veendam

      b. Addendum Bodem & Water Veendam

5. Onderzoeksrapport Zuidhorn

      a. Aanvullende analyse Zuidhorn

      b. Addendum Bodem & Water Zuidhorn