NAM heeft in 2015 tot en met november in totaal 25,9 miljard m3 aardgas geproduceerd uit het Groningen-gasveld. Het huidige niveau van gaswinning past zowel binnen het productieplafond zoals dat is ingesteld door de minister van Economische Zaken, als binnen het productieplafond dat door de Raad van State is genoemd.

Raad van State

Op woensdag 18 november heeft de Raad van State zich uitgesproken over maximale gasproductie uit het Groningen-veld voor het “gasjaar” 2015/2016. Het gasjaar loopt van 1 oktober 2015 tot en met 30 september 2016. De Raad van State heeft in een voorlopige voorziening een maximale productie genoemd van 27 miljard m3 voor het gasjaar 2015/2016. Zie hier de uitspraak door de Raad van State. Gasproductie uit het Groningen-veld is door de minister van Economische zaken voor het kalenderjaar 2015 vastgesteld op maximaal 30 miljard m3. NAM wint aardgas binnen deze gestelde kaders.

Gasproductie per gasjaar – waarom loopt een gasjaar anders dan een kalenderjaar?

De minister van Economische Zaken heeft in juni 2015 bepaald dat productiebeperkingen vanaf oktober 2015 gelden voor “gasjaren”. Dit heeft als voordeel dat tijdens de koudere wintermaanden, wanneer nodig, gebruik gemaakt kan worden van de flexibiliteit in gasproductie die het Groningen-gasveld kan leveren. Bij toenemende vraag naar aardgas kan NAM aanvullende productiecapaciteit van het Groningen-gasveld inzetten. Hierdoor is er meer zekerheid dat er aardgas geleverd kan worden aan Nederlandse en buitenlandse huishoudens in de wintermaanden.

Wanneer productiebeperkingen gelden voor een kalenderjaar kan dit consequenties hebben voor de leveringszekerheid van aardgas. NAM is dan tijdens koude wintermaanden gehouden aan een vastgesteld limiet dat mogelijk al in zicht is. Dat zou betekenen dat NAM minder goed in staat is om leveringszekerheid te garanderen, juist wanneer de vraag naar aardgas hoog is. Dat is geen wenselijke situatie voor Nederlandse en buitenlandse huishoudens. 93% van de Nederlandse huishoudens is aangesloten op het aardgas uit Groningen voor verwarming en koken.

Besluit door de minister

Rond 18 december 2015 zal de minister van Economische Zaken een besluit nemen over gaswinning in Groningen. De laatste inzichten uit het meerjarig onderzoeksprogramma naar de dreiging van aardbevingen en de veiligheid van bewoners worden hierbij meegewogen. Verder wordt het besluit gebaseerd op adviezen van onder andere Staatstoezicht op de Mijnen, de Commissie Meijdam en KNMI. Het meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen is ook onderdeel van de besluitvorming.