Bij onderhoud en renovatie van woningen werd (onder voorwaarden) tot 1 juli 2015 6% btw in rekening gebracht op de arbeidskosten en 21% btw op materiaalkosten. Vanaf 1 juli dient voor zowel arbeidskosten als materiaalkosten weer 21% btw te worden gefactureerd. Het btw-tarief van 6% blijft wel gelden voor schilder-, stucadoor- en isolatiewerkzaamheden. NAM heeft rekening gehouden met deze tariefwijziging, zodat zowel de schademelders als de aannemers die het werk uitvoeren er geen hinder van ondervinden en de vergoeding uitgekeerd krijgen waar zij recht op hebben.

Hoe gaat het in zijn werk?
In expertiserapporten van de schade-experts die voor 1 mei 2015 zijn opgesteld is gerekend met het btw-tarief van 6% voor arbeidskosten en 21% voor materiaalkosten. Wanneer de herstelwerkzaamheden voor 1 juli 2015 zijn afgerond, zal het bedrag zoals opgenomen in het expertiserapport worden gehanteerd. Wanneer de herstelwerkzaamheden na 1 juli 2015 worden uitgevoerd, zullen de meerkosten, doordat na 1 juli sprake is van 21% arbeidskosten en 21% materiaalkosten, volledig worden vergoed door NAM.

Voorwaarden hierbij zijn wel dat de bijbehorende facturen moeten worden overlegd aan NAM en de herstelwerkzaamheden binnen redelijke termijn na akkoord op het expertiserapport moeten zijn uitgevoerd. Bovendien geldt de compensatie alleen voor alle na 1 januari 2015 vastgestelde schadebedragen. Indien u heeft gekozen voor herstel in eigen beheer ofwel uitkering van het schadebedrag op eigen rekening, zal alleen worden gecompenseerd wanneer u de betreffende facturen, waaruit blijkt dat u het totaalbedrag heeft overschreden, overlegt aan NAM. Indien het totaalbedrag niet is overschreden, komt u niet in aanmerking voor compensatie. Voor schades die bij Centrum Veilig Wonen zijn gemeld geldt dezelfde aanpak.

Voor alle expertiserapporten die na 1 mei 2015 zijn opgesteld, geldt dat daarbij al is gerekend met een btw-tarief van 21% voor arbeidskosten en 21% voor materiaalkosten. Wanneer de werkzaamheden na 1 juli 2015 worden afgerond, zal hier dan ook geen verrekening hoeven plaatsvinden.