NAM draagt vanaf 1 juli openstaande schadegevallen gefaseerd over aan Centrum Veilig Wonen (CVW). Sinds begin van dit jaar nam CVW al alle nieuwe schademeldingen in behandeling. Nu neemt CVW ook aanvullende schades en de daarbij behorende dossiers over. De komende periode draagt NAM geleidelijk meer dossiers over. Schademelders krijgen hierover persoonlijk bericht. NAM en CVW komen met deze gefaseerde overdracht tegemoet aan de wens van diverse partijen om ook de lopende schadegevallen over te dragen van NAM aan CVW.

Versnelde afbouw

Een deel van de schadegevallen wordt direct overgedragen. NAM werkt alle resterende openstaande schades zo veel mogelijk af vóór 1 oktober 2015. Tegelijkertijd zal continu gekeken worden waar schadegevallen tussentijds overgedragen kunnen worden. Heeft iemand bijvoorbeeld aangegeven de afhandeling via een aannemer te willen laten verlopen, dan wordt bekeken of CVW dat mogelijk kan coördineren.

Speciale gevallen blijven maatwerk

Bij de openstaande cases zit ook een aantal ‘speciale’ gevallen, zoals schadeherstel aan rijksmonumenten, scholen of langlopende schadegevallen die maatwerk vereisen. NAM rondt deze gevallen zelf af voor het einde van 2015. Over de manier waarop en onder welke voorwaarden dit moet gebeuren is ook overleg met de Nationaal Coördinator Groningen.

Verder lezen over dit onderwerp: