NAM verwelkomt de evaluatie van de schadeafhandeling door de Onafhankelijke Raadsman en neemt zijn adviezen ter harte. Bewoners van Groningen hebben recht op een snelle en zorgvuldige schadeafhandeling. NAM betreurt het dat het nog niet in alle gevallen lukt om dit te realiseren. Met de start van het CVW en de bijbehorende verbeteringen, lijkt de klanttevredenheid toe te nemen.

Het is belangrijk dat bewoners de mogelijkheid hebben om hun klachten over de schadeafhandeling onafhankelijk te laten toetsen. NAM dankt de Onafhankelijke Raadsman voor zijn werk en adviezen en blijven graag intensief van zijn inzichten gebruik maken. Zo is het protocol voor schadeafhandeling aangepast en heeft de start van het CVW ook geleid tot verbeteringen onder meer op het gebied van bereikbaarheid, communicatie en standaardisatie. Recentelijk werd de algemene klanttevredenheid van het CVW dan ook beoordeeld met een 7.2.

In de periode van augustus 2012 tot juni 2015 zijn in totaal ca. 45.000 schademeldingen gedaan. De Onafhankelijke Raadsman heeft in de periode sinds hij actief is (april 2013) 623 klachten ontvangen. Dit komt neer op een percentage van ongeveer 1,5%. NAM neemt elke klacht serieus, waar nodig worden de bestaande processen verbeterd en wordt de oplossing voor de schademelder centraal gesteld.

Sinds juli 2015 is het merendeel van alle schadedossiers overgegaan van NAM naar CVW. Wel handelt NAM de complexe schades die tot 2015 gemeld zijn nog verder af. Er is een speciaal team ingesteld om deze complexe schades zorgvuldig en persoonlijk af te handelen. Dit is maatwerk gezien de aard van de schade. Met de komst van de Nationaal Coördinator kunnen een aantal zaken bespoedigd worden, zoals: het omgaan met eigen gebrek, verwijdering van asbest, uitkoop, monumenten, multi-causale problematiek etc. Op 1 januari 2015 stond de teller van de complexe schades op 195, momenteel zijn 137 van deze complexe schades afgehandeld. NAM werkt samen met de bewoners om voor het eind van het jaar ieder een passend aanbod te kunnen doen en deze nog lopende zaken op te lossen.