Gelijke schades moeten op een gelijke manier worden beoordeeld. Om ervoor te zorgen dat schade-experts zoveel mogelijk op dezelfde manier werken, is het Handboek Aardbevingschade opgesteld. Dit handboek biedt handvaten voor de beoordeling van schades en het aanbieden van herstelmethoden voor de meest voorkomende schades.

NAM wil het afhandelen van schade blijven verbeteren, in samenwerking met de Dialoogtafel en natuurlijk het Centrum Veilig Wonen (CvW). We verzamelen en documenteren daarom zorgvuldig de gegevens van elke melding. Op die manier leren we steeds beter hoe een schade het best beoordeeld kan worden en wat de beste manier is om schade op te lossen. Dit wordt uitgebreid beschreven in het Handboek Aardbevingschade en helpt schade-experts en aannemers om op een gelijke manier naar schades en herstelmethoden te kijken. Het handboek geeft inzicht in de wijze waarop schade wordt beoordeeld en hersteld. Om die reden is het Handboek Aardbevingschade beschikbaar voor iedereen.

CvW nam op 5 januari 2015 het schadeherstel over van NAM. Het CvW neemt daarmee ook de verantwoordelijkheid over voor het Handboek Aardbevingschade. Het CvW houdt wijzigingen in het Handboek bij en publiceert deze.

Naast het Handboek Aardbevingschade is er het Schadeprotocol. Dit protocol beschrijft het schadeherstelproces van begin tot het eind. Zodat de verschillende stappen in de schadeafhandeling helder zijn voor iedereen. Zowel het Handboek Aardbevingschade als het Schadeprotocol is ontwikkeld in samenwerking met verschillende partijen en gebruikers. Ook zullen beide documenten op grond van nieuwe inzichten en ervaringen steeds actueel worden bijgewerkt en/of uitgebreid.