Nieuwbouw huizen langs een sloot in de verte een molen en een hijskraan

Uit cijfers van de Nieuwbouwregeling van NAM blijkt dat er een stijgende lijn is in het aantal nieuwbouwprojecten in de provincie Groningen. In totaal wordt er van de Nieuwbouwregeling gebruik gemaakt voor het realiseren van bijna 3.900 eenheden, waarvan 70% een woonbestemming heeft. Dit vertaalt zich in ruim 220 aanvragen voor de regeling. Het gaat zowel om grotere projecten van projectontwikkelaars, zoals rijtjeswoningen en flats, als particuliere nieuwbouw. De regeling wordt ook gebruikt door scholen, agrariërs en ondernemers.

De totale omvang van de bouwkosten van deze projecten is ruim 630 miljoen euro (excl. BTW). De totale waarde van alle bouwvergunningen in de provincie Groningen in de periode van 2013 tot en met juli 2015 is 628 miljoen euro (bron: CBS). Dit betekent dat veel projecten, waarvoor al eerder een vergunning is verleend, nu met steun van de Nieuwbouwregeling naar uitvoering worden gebracht.

Vanwege economische crisis heeft nieuwbouw in Nederland vanaf 2007 in een dip gezeten, ook in de provincie Groningen. Naast de crisis op de woningmarkt spelen in de provincie Groningen onzekerheden rond aardbevingen een rol bij het realiseren van nieuwbouw. Met de Nieuwbouwregeling draagt NAM actief bij aan deze nieuwbouwplannen met technische en financiële ondersteuning. De regeling werd in april 2014 opengesteld.

Julia Finkielsztajn, coördinator van de Nieuwbouwregeling, licht de gedachte achter de Nieuwbouwregeling toe: “Doel is dat opdrachtgevers bij nieuwbouw rekening houden met aardbevingen. Dit doen we met het oog op veiligheid. In onze regeling zit een financiële prikkel waarmee we innovatieve en kostenbewuste nieuwbouw stimuleren. Dat vinden we belangrijk voor de toekomst van nieuwbouw in het aardbevingsgebied.”

Slimmer ontwerpen

Bestaande nieuwbouwplannen in Noordoost-Groningen moeten vaak aangepast worden vanwege aardbevingen. Dergelijke aanpassingen brengen meerkosten met zich mee. NAM stelt daar een bijdrage voor beschikbaar. Opdrachtgevers en constructeurs maken gebruik van de snel toegenomen kennis op het gebied van normen, technieken en berekeningen. Met deze kennis zijn ze in staat om slimme ontwerpkeuzes te maken, zodat nieuwbouwplannen met beperkte aanpassingen alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Nieuwe plannen hebben het voordeel dat vanaf de tekentafel rekening wordt gehouden met aardbevingen. In dat geval kan het ontwerpteam samen met de opdrachtgever door middel van slimme keuzes de meerkosten relatief laag houden.

Voor deze groep heeft NAM de ‘Slimmer-ontwerpenregeling’. Dit betekent dat de opdrachtgever een vast percentage van de bouwsom krijgt. Er hoeft niet te worden aangetoond dat er meerkosten zijn gemaakt. Bij diverse nieuwbouwprojecten wordt aangetoond dat er met slimme ontwerpkeuzes voldaan wordt aan de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendiger bouwen, zonder veel meerkosten.

Kennisgroei en innovatie

Het aantal constructeurs dat in aanraking komt met aardbevingsbestendiger nieuwbouw groeit snel. Om hen te steunen, faciliteert NAM kennissessies en worden leidraden gepubliceerd. Daarnaast wordt onderzoek naar innovatieve oplossingen gesteund met de Nieuwbouw-innovatieregeling. Zo wordt kennisgroei en innovatie in een stroomversnelling gebracht. In de eerste ronde van deze regeling hebben 13 ondernemers een financiële toekenning gekregen om hun innovatie verder te onderzoeken. Inmiddels is de inschrijving voor de tweede ronde van de Nieuwbouw-innovatieregeling geopend.