Investeren in samenhangend pakket aan regelingen om woningmarkt te stimuleren

NAM gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 2 september 2015 over de compensatie van waardedaling van woningen door aardbevingen in Groningen. Martijn Verwoerd, Projectdirecteur Groningen Aardbevingen: “We realiseren ons dat waardedaling van woningen een belangrijk thema is voor huiseigenaren. Dat vinden wij ook, daarom blijft NAM werken aan een samenhangend pakket aan regelingen die een positieve uitwerking hebben op de woningmarkt. De uitspraak van de rechtbank kent nu echter nog veel onduidelijkheden. Om die reden is het voor ons belangrijk dat het Gerechtshof in hoger beroep opnieuw naar deze uitspraak kijkt zodat er duidelijkheid komt.”

Compensatie bij verkoop
De taxatie op een willekeurig moment zoals de rechtbank in haar vonnis voorstelt, in plaats van taxatie op het moment van verkoop, leent zich niet voor een woningmarkt in verandering, zoals in Noordoost-Groningen nu het geval is. De woningmarkt, het gasproductieniveau en het aardbevingsrisico, het versterkingsprogramma van woningen en de effecten van het regionaal investeringspakket veranderen continu. De rechtbank laat veel rechtsvragen onbeantwoord over hoe de door haar vastgestelde werkwijze in de praktijk zou moet worden uitgevoerd. Het ontbreken van helderheid op essentiële onderdelen zal leiden tot ongelijke – en dus ongewenste – uitkomsten voor huiseigenaren, de woningmarkt en voor NAM.

Samenhangend pakket aan regelingen voor woningmarkt
Om de woningmarkt in Groningen te stimuleren zijn er naast de huidige waardedalingsregeling van NAM regelingen voor waardevermeerdering, voor nieuwbouw en voor nieuwbouwinnovatie. Ook wordt in overleg met de Nationaal Coördinator Groningen en het fonds achterstallig onderhoud een uitkoopregeling uitgewerkt. Verwoerd: “Er is reeds een samenhangend pakket aan regelingen rond het huis. We blijven werken aan verbeteringen van dit pakket. NAM wil er samen met de Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders en andere betrokken partijen voor zorgen dat de gezamenlijke regelingen maximaal beantwoorden aan de zorgen van huiseigenaren en de bewoners van het gebied.”