Op maandag 21 september is er een informatieavond over gaswinning en aardbevingen, van 19:30 – 21:45 uur in het gemeentehuis van Loppersum aan de Molenweg 12 te Loppersum. U bent van harte welkom!

Onderwerp
Tijdens deze thema-avond wordt ingegaan op de vraag hoe we om moeten gaan met cultureel erfgoed en monumenten in het kader van schadeherstel en bouwkundige versterking. Regelmatig organiseren de gemeente Loppersum en NAM in het gemeentehuis van Loppersum thema-avonden.

Stichtingen Het Groninger Landschap en Libau vertellen deze avond hoe zij omgaan met erfgoed in Groningen in relatie tot de bevingen. Libau heeft als doel om de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie Groningen te bevorderen en in stand te houden. Zij adviseert Groninger gemeenten over stedenbouw, landschap, welstand, erfgoed en cultuurhistorie. Het Groninger Landschap zet zich in om het culturele erfgoed te versterken waarbij het accent ligt op het behoud van monumenten met een landschappelijke betekenis in de provincie Groningen. Logisch dus dat beide organisaties goed nadenken over de vraag hoe om te gaan met aardbevingsschade en de toekomst voor Groninger gebouwen.

Tijdens deze avond gaan Theo Hoek van Libau en Hugo Dokter van Het Groninger Landschap met u in gesprek over de toekomst van het Groninger Erfgoed. Hoe denkt u als inwoner over monumenten en erfgoed? Op welke manieren kunnen we omgaan met aardbevingsschade en monumenten? Hoe moet dat gefinancierd worden? Waar maakt u zich zorgen om? Welke oplossingen zijn er? Praat mee tijdens de RIG thema-avond.

Aanmelden
Zonder aanmelding kunt u niet deelnemen aan deze bijeenkomst, wegens het beperkt aantal plaatsen! U kunt zich aanmelden tot 18 september via 0596- 54 82 00 of per mail via gemeente@loppersum.nl, onder vermelding van naam, telefoonnummer en het aantal personen.