In het dorpshuis van Zeerijp vond vrijdag 12 juni 2015 een informatieve inloopbijeenkomst plaats over de boring van de tweede diepe geofoonput. Aansluitend konden de circa 45 geïnteresseerden een bezoek brengen aan de boring op de locatie Zeerijp aan de Groeveweg. De geofoons in de diepe meetputten moeten elke beweging in de diepe ondergrond registreren en bepalen daarmee de diepte van aardbevingen. Dit is belangrijk, omdat de diepte mede bepaalt hoe de grond aan de oppervlakte beweegt tijdens een aardbeving. Diepte is dus een belangrijke factor voor de mate van schade aan – en veiligheid in – huizen en gebouwen in de regio.

Gesteentemonsters
Tijdens het boren van de diepe geofoonput haalt NAM, over een lengte van 180 meter, ook gesteentemonsters uit de diepe ondergrond. Onderzoek van dit materiaal levert belangrijke informatie op over het gashoudende gesteente op drie kilometer diepte. Ook deze kennis wordt gebruikt om de werking van de diepe ondergrond beter te begrijpen. Resultaten worden, zodra beschikbaar, gepubliceerd via NAMPlatform Feiten & Cijfers. ”Bevingen zijn vervelend en we willen dus weten wat we kunnen verwachten. Dat is het belangrijkste”, aldus één van de bewoners tijdens het bezoek op de locatie. “Als dat uit de meetresultaten van de geofoonputten blijkt, dan is dat heel mooi.”

Overlast beperken
Er wordt in Zeerijp naar verwachting tot eind augustus 2015 non-stop geboord. Daarna verdwijnt de boortoren weer. “Veel mensen hebben geen idee wat er precies gebeurd op zo’n productielocatie en hoe we zo’n put boren. Het is mooi dat we dat kunnen laten zien en onduidelijkheden kunnen uitleggen”, geeft een medewerker van de boorploeg aan. We houden het geluidsniveau met speciale microfoons in de gaten. Zo monitoren we continu of we onder de geluidsnormen blijven en kunnen we direct ingrijpen als dat nodig is. Deze metingen zijn online te bekijken.

Verder lezen over dit onderwerp: