In Winsum, Ten Boer en Bedum zijn 231 ‘Jarino’-woningen veiliger gemaakt. Een groot aantal partijen werkte de afgelopen maanden hard aan het verhelpen van een bouwkundig gebrek bij een specifiek type ‘Jarino’-woningen in de drie dorpen. De laatste woningen worden de komende weken opgeleverd.

Begin september 2014 werd tijdens een reguliere schadeopname in Winsum een potentieel onveilige situatie ontdekt. De situatie was niet veroorzaakt door aardbevingen, maar door de slechte staat van een latei aan de gevel. Dit ‘bouwkundig gebrek’ bleek voor te komen bij meer woningen met hetzelfde specifieke ontwerp. In goed overleg met de betrokken gemeenten is toen besloten dat NAM de woningen in Winsum (105), Bedum (57) en Ten Boer (69) versneld veiliger zou maken.

De werkzaamheden zijn gestart in januari 2015. Hierbij zijn de gevellateien aan de voor- en achterkant van de woningen versterkt. Tijdens deze werkzaamheden moest rekening gehouden worden gehouden met bestaande tuinafscheidingen, hemelwaterafvoer en de uitbouw van een aantal woningen. Voor alle gevallen is een passende oplossing gevonden.