“Mevrouw, waarom trilt het hier?”

Met veel interesse bestudeerden de leerlingen van een basisschool uit Hoogezand en uit Delfzijl op vrijdag 27 maart 2015 een boor die gebruikt wordt bij boringen; ze vormden zich praktisch een beeld over hoe diep aardgas in de grond zit en namen in veiligheidskleding een kijkje op de gasproductielocatie Tusschenklappen. De leerlingen bezochten de locatie in het kader van een serie lessen over gaswinning en aardbevingen. Er volgt nog een les over aardbevingsbestendiger bouwen.

NAM verzorgt al jaren gastlessen op scholen in de regio’s waar we olie of gas winnen. Tijdens die lessen leren de kinderen hoe aardgas ontstaat, hoe NAM gas opspoort en wint, wat we in Nederland met het gas doen en wat de gevolgen zijn van gaswinning. Vooral in Groningen willen leerlingen meer weten over gaswinning en aardbevingen. De leerlingen hebben zelf thuis schade of voelden wel eens een aardbeving. Zij vragen zich af waar die bevingen vandaan komen en wat er eigenlijk kan gebeuren tijdens of na een aardbeving.

NAM juicht het ontwikkelen van lespakketten over gaswinning en aardbevingen toe. Dergelijke initiatieven worden ondersteund vanuit het Leefbaarheidsprogramma. NAM levert daarnaast  technische input voor lespakketten, maar verzorgt ook excursies op een locatie, zoals afgelopen vrijdag op locatie Tusschenklappen.

Twee basisscholen, in Hoogezand en in Delfzijl, testen een proefserie lessen over gaswinning en aardbevingen. Het bezoek aan de locatie Tusschenklappen is onderdeel van het lespakket, net als de les over aardbevingsbestendiger bouwen. Tijdens die les bedenken de leerlingen zelf ideeën voor een steviger huis en passen deze ideeën toe in een schaalmodel. Eric Heerkens, manager bouwkundig versterken bij NAM, komt vervolgens de schaalmodellen bewonderen en geeft aanvullend uitleg  over aardbevingsbestendiger bouwen.