Na het lokaliseren van het daadwerkelijke lek, is afgelopen dagen een stuk uit de waterinjectieleiding gesneden. Ter reparatie is een nieuw stuk leiding geplaatst en aan de bestaande leiding gelast. De leiding wordt nu en de komende dagen geïnspecteerd en getest, en de werkzaamheden moeten worden goedgekeurd.

Het is nog niet exact aan te geven wanneer de gehele olieproductie inclusief de waterinjectie weer opgestart gaat worden. De verwachting is dat dat ergens in de komende week gaat plaatsvinden.

Donderdagmiddag 16 april werd een waterplas geconstateerd op een weiland nabij Holtheme in de gemeente Hardenberg. De leiding tussen de NAM-locaties De Hulte en Rossum Weerselo centraal is toen meteen afgesloten. De lekbron werd ingedamd, zodat verspreiding van water voorkomen wordt.

De leiding met een doorsnede van 50 cm transporteert sinds 2011 productiewater en ligt op een diepte van ca 1,70 meter. Het productiewater is afkomstig van de oliewinning in Schoonebeek en wordt in lege gasvelden in Twente geïnjecteerd.