Het gelekte formatiewater is opgevangen in de daarvoor bestemde milieugoten en opvangbakken op het installatieterrein. Er is inmiddels een onderzoek gestart of er mogelijk ook een klein deel in de omliggende sloot terecht is gekomen.

Er is ongeveer 200 liter formatiewater vrijgekomen. Formatiewater is afkomstig uit de diepe ondergrond en bevat veel zouten en mineralen. Op de plek van de lekkage in de behandelingsinstallatie bevat het nog 1% aardgascondensaat. Aardgascondensaat is een bijproduct van gaswinning en lijkt op dieselolie.

De onderstaande acties zijn reeds genomen:

  • Er is een certificeerde partij ingeschakeld om de gelekte vloeistof op te ruimen. Deze partij voert vandaag, donderdag 22 oktober 2015, bodem- en wateronderzoek uit. Dit gebeurt zowel binnen als buiten de locatie.
  • In overleg met de landeigenaar is de omliggende sloot uit voorzorg ingedamd om eventuele verspreiding te voorkomen.