Man met kind achterop fiets fietsend langs bomen in de verte een huis

Op vrijdag 18 december is het Meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Hans Alders gepresenteerd, een veelomvattend programma waar veiligheid voorop staat en de bewoner centraal. Er wordt ingezet op meer zekerheid en perspectief voor de regio, met betrokkenheid van maatschappelijke en bestuurlijke organisaties. Op de website van de Nationaal Coördinator Groningen is het volledige programma te lezen. Daarnaast heeft minister Kamp het kabinet geïnformeerd over diverse ontwikkelingen rondom gaswinning in Groningen. De kamerbrief en bijbehorende bijlagen zijn te lezen op de website van het ministerie van Economische Zaken.

NAM spant zich in om te voldoen aan het verzoek van de minister en zal het nieuwe winningsplan in de eerste helft van 2016 indienen. In het winningsplan zal gebruik gemaakt worden van de laatste inzichten en beschikbare onderzoeksdata. In november 2015 heeft NAM een laatste voortgangsrapportage gepresenteerd over het onderzoeksprogramma.