Op de rug gezien publiek tijdens uitreiking vakwerkprijs

Na een intensieve periode van ontwerpen, berekeningen en uitvoering van bouwkundig versterkingsmaatregelen in 8 testwoningen en de eindevaluatie op 20 mei, is op donderdag 21 mei de VAKWERKprijs voor beste maatregel uitgereikt aan het Amsterdamse bouwadviesbureau Strackee. De VAKWERKprijs bestaat uit een trofee plus de Design Award van 40.000 euro. Daarnaast werden de consortia bestaande uit regionaal gewortelde bedrijven Bouwbedrijf De Boer/DAAD architecten en Remmers Bouwchemie/Thor Helical/Pieters Bouwtechniek vanwege het behalen van de score 7.0 of hoger beloond met een design award, bestaande uit een geldprijs van 40.000 euro.

De winnaars werden in Zalencentrum de 3-Sprong in Slochteren bekendgemaakt door Jan Rots, juryvoorzitter en hoogleraar civiele techniek aan de TU Delft. Rots roemde het ontwerp van Strackee met ‘spouwdonuts’ voor innovativiteit, uitvoerbaarheid en de beperkte mate van overlast voor bewoners. De VAKWERKprijs werd aan de trotse winnaar overhandigd door NAM-directeur Gerald Schotman.

Gerald Schotman sprak in zijn betoog de bouwsector direct aan: “Ingenieurs, constructeurs, toeleveranciers, aannemers. Jullie worden dagelijks geconfronteerd met de problematiek. Jullie staan in de frontlinie op het moment dat huizen hersteld en versterkt worden. NAM zal investeren, faciliteren en stimuleren, maar marktpartijen zijn aan zet om oplossingen aan te dragen die aansluiten bij de wensen van bewoners.”

Ontwerpconsultatie bouwkundig versterken

In september 2014 werden marktpartijen door NAM en ingenieursbureau Arup opgeroepen om innovatieve methoden aan te dragen voor het versterken van bestaande gebouwen met een ontwerpconsultatie. Initieel werden er 22 concepten aangedragen. Na twee selectierondes bleven er 10 veelbelovende concepten over die de uitwerkingsronde ingingen. Na een periode van verdere uitwerking en ontwikkeling, zijn de technische oplossingen in de maanden april en mei vervolgens aangebracht door de diverse partijen in de testwoningen van NAM. Op woensdag 20 mei bezocht de jury, ondersteund door de Commissie van technisch deskundigen en in het bijzijn van de Stuurgroep, de testwoningen. Ze namen de tijd om de oplossingen in de praktijksituatie te bekijken en om de constructeurs en aannemers kritisch te bevragen over het afgeleverde werk. De finale beoordeling is gebaseerd op de ingediende technische rapportages en berekeningen én hoe de techniek is toegepast in een praktijksituatie.

Kennisgroei en innovatie

Internationaal is veel kennis en ervaring over het aardbevingsbestendiger maken van gebouwen. Veel van deze kennis is waardevol voor de Groningse situatie, maar de specifieke Nederlandse bouw vraagt om aanpassingen aan bestaande technische oplossingen. Om op grote schaal huizen veiliger te maken, is daarom innovatie en kennisgroei nodig. Met de ontwerpconsultatie wordt innovatie en kennisgroei in een stroomversnelling gebracht. Vooral de regio profiteert, gezien 63% van de betrokken partijen uit de noordelijke provincies komt (Groningen: 39%).

Gerald Schotman betoogt dat innovaties de komende jaren uitkomsten moeten bieden voor het versterkingsprogramma:“Ik zie een mooie mix van regionale partijen, nationale ingenieurs en waar nodig internationale expertise. Door die combinatie worden nieuwe gedachten ontwikkelt om de technische complexiteit te overwinnen. Met de kennis van nu, zijn we in staat om huizen veiliger te maken. Er zijn echter kansen om het beter, sneller en met minder overlast te doen. Met het uitreiken van deze award stopt het niet: innovatie blijft de komende jaren cruciaal in het teken van de veiligheid van de bewoners van de regio.”

Dick den Hertog, NAM Engineering manager en voorzitter van de Stuurgroep ging in op de achtergrond en de doelstellingen van de ontwerpconsultatie. Met alle 10 inzendingen  zijn innovatieve ideeën uit de regionale bouwmarkt, met veel enthousiasme en doorzettingsvermogen naar boven gekomen en toegepast. Om die reden heeft NAM elke inzender een ‘inspanningsbijdrage’ toegezegd van 10.000 euro.

De overige 7 oplossingen kregen een beoordeling lager dan 7.0 en kwamen daardoor niet in aanmerking voor de design award. Dit houdt echter niet per definitie in dat de oplossingen geen mogelijkheden voor toepassing in het aardbevingsgebied hebben. Op basis van onder meer esthetica en uitvoerbaarheid scoorden de oplossingen lager, waardoor ze niet in de prijzen vielen. Voor het grootschalige versterkingsprogramma, waarvan de uitvoering wordt verzorgd door Centrum Veilig Wonen, kunnen deze oplossingen nog steeds van waarde blijken.

De jury

  • Prof. Dr. Ir. J.G. Rots (hoogleraar civiele techniek; TU Delft); Voorzitter
  • Ir. J. van der Meer (De Zwarte Hond)
  • Ir. J. Pama (Hanzehogeschool)
  • Ing. W. Ankersmit (Ver. Bouw en Woningtoezicht)
  • Prof. dr. ing. P.M.Teuffel (TU Eindhoven)

Verder lezen over dit onderwerp: