De publiciteit rond de onlangs gelekte versie van het concept rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over het onderzoek naar de gevolgen van gaswinning, was voor de NAM-directeur reden voor een toelichting. Hij herhaalde dat NAM niet kan reageren op de inhoud maar dat het  bedrijf zeker zal reageren op de definitieve versie van het onderzoek wanneer die openbaar is gemaakt. Wel ging hij in op de stellingen in de publiciteit dat veiligheid nooit een rol heeft gespeeld in afwegingen rond gaswinning en dat NAM veel te lang heeft ontkend dat er een verband is tussen gaswinning en aardbevingen. “Deze stellingen raken aan de integriteit en de bedrijfsfilosofie van NAM en ze raken mijn collega’s. Ik wil hier benadrukken dat veiligheid voorop staat, en zal blijven staan, bij alle werkzaamheden van ons bedrijf. Zowel voor onze medewerkers als buiten onze locaties”.

Schotman zei te begrijpen dat het begrip veiligheid zeer gemengde gevoelens oproept: “Het is voor de inwoners van het aardbevingsgebied erg naar om steeds met aardbevingen geconfronteerd te worden. Het zal je maar gebeuren dat je je dag in dag uit afvraagt wanneer de volgende aardbeving komt. Dat je misschien je huis uit moet omdat het moet worden versterkt en veiliger gemaakt moet worden. Dat je schade hebt en misschien nog een keer schade krijgt in hetzelfde huis. Iedereen die bij NAM werkt is zich daar terdege van bewust”. Hij stelde dat sinds de beving bij Huizinge in augustus 2012 veel is veranderd. “NAM heeft zich sindsdien sterk ingezet op het verbeteren van de kennis van en het inzicht in aardbevingen en het treffen van maatregelen om de effecten van aardbevingen te minimaliseren”. Schotman noemde als voorbeeld daarvan de uitbreiding van meetnetwerken, verschillende onderzoeken en de intensivering van communicatie met de bewoners. Als belangrijke maatregel worden 3000 gebouwen veiliger gemaakt in 2015 met de inzet van tal van innovatieve oplossingen.

Verder gaf Schotman de toehoorders inzicht in de innovaties die het bedrijf elders in de gaswinning  gebruikt, zowel op land als op zee. Doel hiervan is de teruglopende productie van gas uit kleine velden op peil te houden en gas te winnen tegen zo laag mogelijke kosten, zeker in het licht van de gedaalde olieprijs. De NAM-directeur noemde geavanceerde technologie als stikstof- en schuiminjectie als voorbeelden van innovatie. Ook de ingebruikname dit jaar van het moderne onderhoudsschip De Kroonborg kwam aan bod. De combinatie van meerdere functies als de bevoorrading van platforms, een werkplaats en een hotelfunctie, maken het een wereldprimeur in de offshore industrie.

NAM-directeur Gerald Schotman