Het bedrijf heeft voldaan aan de zorgplicht uit de Wet Bodembescherming die voorschrijft dat de ontstane verontreiniging zoveel mogelijk moet worden verwijderd. Dit is de voornaamste conclusie uit het evaluatierapport dat de NAM aan de provincie heeft gestuurd. In oktober 2015 wordt nog een eindcontrole van de grond en het grondwater uitgevoerd. Het volledige rapport is hier te downloaden.