• Aardbeving Huizinge vormde keerpunt in denken en handelen
  • NAM erkent belang van meer transparantie en betere communicatie
  • Concrete stappen in aanpak veiligheidsrisico’s en reductie onzekerheden

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hecht groot belang aan het onderzoek dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft verricht naar de rol die veiligheid van bewoners heeft gespeeld in de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen. Voor NAM betekende de aardbeving in het Groningse Huizinge op 16 augustus 2012 en de daarop volgende studies een keerpunt in het denken en handelen van het bedrijf. De intensiteit van de aardbeving leidde tot grote bezorgdheid, vooral bij de bewoners. Tot dan toe werd er vanuit gegaan dat aardbevingen als gevolg van gaswinning alleen tot schade aan gebouwen konden leiden. Sindsdien heeft NAM veel geïnvesteerd in onderzoek en maatregelen ter verhoging van de veiligheid van de bewoners van Groningen. Daarnaast intensiveerde NAM de communicatie met de bewoners.

Lees hier het hele bericht