De ruimte op ons Tankenpark is beperkt. De informatiesessies vinden om die reden in kleine groepen plaats, per groep is plaats voor circa 15-20 personen. U krijgt een toelichting op onze actviteiten en alle gelegenheid vragen te stellen. De informatiesessie neemt ongeveer anderhalf uur in beslag.

Er zijn vier sessies gepland:

  • 19 mei om 17.00 uur en 19.30 uur
  • 20 mei om 17.00 uur en 19.30 uur

U kunt zich vooraf opgeven voor een van deze sessies door een e-mail te sturen naar nam-communicatie@shell.com. U kunt een voorkeur aangeven voor een dag en tijdstip. Bij grote belangstelling worden extra sessies georganiseerd.

Wat is condensaat?

Bij de winning van aardgas komen ook vloeistoffen uit de diepe ondergrond mee naar boven. Dit zogenaamde productiewater wordt - op of nabij de locatie waar aardgas wordt gewonnen - gescheiden van het gas. Het productiewater wordt verzameld en naar het Tankenpark getransporteerd. Daar wordt het aardgascondensaat dat al van nature in dit productiewater aanwezig is gescheiden. Het wordt daarna met tankers naar raffinaderijen in de Botlek vervoerd.

Aardgascondensaat lijkt op benzine en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Dit benzeen, dat ook in brandstoffen voorkomt, is een gevaarlijke stof. NAM neemt daarom speciale veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat mensen en omgeving worden blootgesteld aan deze stof. De hoeveelheid productiewater die naar het Tankenpark wordt aangevoerd hangt samen met de hoeveelheid geproduceerd aardgas.