Wat is aardgascondensaat?

Bij de winning van aardgas komen vloeistofdeeltjes mee naar boven die in het productieproces worden gescheiden van het aardgas. De vloeistoffen worden verzameld en via een speciaal pijpleidingsysteem of via tankauto’s naar het ‘tankenpark’ in Farmsum bij Delfzijl getransporteerd. Op deze locatie wordt het aardgascondensaat van het productiewater gescheiden en via tankers naar raffinaderijen in de Botlek vervoerd.

Aardgascondensaat lijkt op dieselolie en bevat een mengsel van koolwaterstoffen, waaronder benzeen. Benzeen, dat ook in benzine voorkomt is een gevaarlijke stof. Er worden speciale veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat mensen worden blootgesteld en deze stof niet in het milieu komt.

De NAM-locatie Farsum en veiligheid

De overheid geeft aan hoe met aardgascondensaat omgegaan moet worden. NAM opereert volgens deze hoge veiligheidseisen. Deze zijn vastgelegd in vergunningen die NAM nodig heeft en waar door de toezichthouders op wordt gecontroleerd. Ook zijn er, zoals bij alle mijnbouw- en chemische inrichtingen, contouren vastgesteld om geen onacceptabele risico’s voor omwonenden te veroorzaken.

Recente ontwikkelingen bij de Tankenopslag

Om de veiligheid en integriteit van installaties te waarborgen wordt veel aandacht aan onderhoud besteed. Een van de tanks wordt binnenkort - na een onderhoudsperiode van enkele maanden - weer in gebruik genomen, na eerst uitvoerig te zijn getest. Eind 2015 wordt een andere tank voor onderhoud buiten gebruik gesteld. Periodiek worden bij tanks ook zogenaamde scheefstandsmetingen uitgevoerd om na te gaan of er veranderingen aan de stand zijn opgetreden. Op 25 februari 2015 is een geplande  scheefstandsmeting uitgevoerd aan één van de tanks.

De hoeveelheid condensaat die wordt aangevoerd hangt samen met het volume geproduceerd aardgas. Dit kan uit het Groningenveld of uit de kleine velden gewonnen worden, maar ook uit een ondergrondse gasopslag zoals die in Langelo bij Norg. De uitbreiding van deze gasopslag is recent afgerond waarmee deze opslag meer aardgas en dus meer condensaat levert. Dat is reden waarom er op 25 februari sprake was van een grote aanvoer per vrachtwagen en vrachtwagens moesten wachten om te kunnen lossen.

De aardbeving van 25 februari bij Appingedam heeft geen gevolgen gehad voor de Tankenopslag, er is geen schade aangericht zoals is gesuggereerd. De aanwezigheid van vrachtwagens en de meting hadden niets met de beving bij Appingedam te maken.