Hiertoe graaft de NAM op acht plaatsen in de gemeenten Coevorden en Hardenberg de pijpleiding op en haalt de aangetaste delen eruit. Deze leidingdelen gaan voor nader onderzoek naar een gespecialiseerd bedrijf. Op deze wijze wil de NAM meer inzicht krijgen in de werking van de bacteriën. Deze aanpak loopt vooruit op een uitgebreid meetprogramma dat de werking van de bacteriën nog verder moet doorgronden.

De pijpleiding vervoert het zoute water dat vrijkomt bij de olieproductie in Schoonebeek. Op vrijdag 5 juni 2015 werd het resultaat van een eerdere inspectie bekend, waaruit bleek dat de pijpleiding van binnen was aangetast door bacteriën. Hoewel geen verdere lekken werden geconstateerd legde de NAM op die dag de olieproductie volledig stil.