In de trailer stonden grote panelen met nadere informatie over waterinjectie en het transport van het zoute productiewater uit Schoonebeek naar Twente. De reacties waren op de tour en de reparatie zelf waren positief. De bezoekers waren onder de indruk van de te nemen maatregelen om de veiligheid van het watertransport door middel van de pijp-in-pijp methode verder te vergroten. De komende tijd zal de NAM vaker op deze manier met het publiek in gesprek gaan.