(zie kaart). Dit zijn microfoons die ondergronds continu mogelijke bevingen meten in de aardbodem. Met het plaatsen van deze gevoelige meetapparatuur geeft de NAM invulling aan de afspraak om metingen in de Twentse bodem te verbeteren. De geofoons worden geplaatst in de omgeving van de drie lege gasvelden in Twente, waarin de NAM sinds 2011 zout water injecteerde afkomstig van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. Daarnaast plaatst de NAM zogeheten accelerometers die doorlopend bovengronds eventuele grondversnellingen meten.

Op de zeven locaties wordt een put van 200 meter diep geboord waarin om de 50 meter een geofoon zit. De locaties zijn in overleg met het KNMI geselecteerd, waarbij speciaal is gekeken naar het voorkomen van ruis door verkeer in de ondergrondse geluidsontvangst door deze hypergevoelige apparatuur. Na installatie draagt de NAM de nieuwe seismometerstations (een combinatie van ondergrondse geofoons plus een bovengrondse accelerometer) eind 2015 over aan het KNMI. De zeven nieuwe stations zijn een aanvulling op twee bestaande seismometerstations van het KNMI.

Die staan in Winterswijk en Venebrugge (Hardenberg) en kunnen, ondanks de afstand tot de streek, in heel Twente bevingen meten vanaf een magnitude 1,5 op de Schaal van Richter. Sinds de installatie van deze eerste twee seismometerstations hebben de twee stations nog nooit een beving gedetecteerd in Twente. Niet in de tijd dat de NAM daar tot 2009 gas won en niet in de tijd dat NAM sinds 2011 zout water injecteerde in de drie lege gasvelden. Bevingen met een magnitude kleiner dan 2,0 worden volgens het KNMI doorgaans niet door mensen gevoeld. 

Mocht zich in de toekomst toch een beving voordoen, dan kan met deze uitbreiding van het geofoonnetwerk de precieze locatie van zo’n beving in de ondergrond zeer nauwkeurig bepaald worden als basis voor nader geologisch onderzoek. Ook kunnen hiermee nog kleinere bevingen gedetecteerd worden met een magnitude tussen 1,0 en 1,5. Het KNMI zal de meetresultaten publiceren op haar website, zodat iedereen continu kan vaststellen of en waar er bevingen zijn geweest in de Twentse bodem.

Op de NAM themapagina over waterinjectie is meer informatie beschikbaar, inclusief uitgebreide rapporten over de risico’s op bodembewegingen en aardbevingen als gevolg van waterinjectie in Twente.