Nadat de locatie, een zogeheten productiecluster, uit bedrijf is genomen wordt deze geïnspecteerd. Aansluitend worden er (preventieve) onderhoudswerkzaamheden en aanpassingen aan de installaties uitgevoerd. Daarbij wordt onder andere de hoofdelektromotor van de compressorinstallatie vervangen. Als dit is afgerond wordt het productiecluster in juni weer in bedrijf genomen.

De komende weken worden de voorbereidingen voor de onderhoudsstop getroffen, de omgeving ziet dan al activiteiten op de locatie. De onderhoudsstop start op 28 april en deze zal tot medio juni duren. Daarna wordt de locatie weer volledig in bedrijf gesteld. 

De onderhoudswerkzaamheden zijn mogelijk in de omgeving merkbaar, NAM neemt maatregelen om om eventuele overlast te voorkomen. Een deel van de werkzaamheden wordt ’s avonds op werkdagen uitgevoerd, er wordt dan (op werkdagen) van 07:00 uur tot 22:00 uur gewerkt.

NAM organiseert eind juni een open dag voor de omgeving om de locatie te bezoeken en uitleg te krijgen over wat NAM doet en welke werkzaamheden zijn uitgevoerd. Zodra de datum bekend is ontvangen de inwoners een uitnodiging voor deze open dag. 

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement opnemen via 0592-363240. Buiten kantooruren kan u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.