Het onderhoud aan het besturingssysteem neemt naar verwachting drie dagen in beslag, waarbij van vrijdagmiddag (bij benadering) 17.00 uur tot maandagochtend (bij benadering) 09.00 uur vol-continu wordt gewerkt. NAM streeft ernaar tijdens de stop de overlast voor de omgeving te beperken.

Verkeer

Tijdens de werkzaamheden ligt de aanvoer van aardgascondenstaat naar het Tankenpark volledig stil, en rijden dan geen tankwagens. Direct na de werkaamheden wordt de aanvoer hervat. De eerste dagen na de inbedrijfstelling van het Tankenpark rijden er relatief veel tankwagens naar en van de locatie. Deze brengen het aardgascondensaat, dat gedurende de stop tijdelijk op de productielocaties is opgeslagen, naar het Tankenpark. Dit maakt deel uit van de operationele procedures die van toepassing zijn bij de inbedrijfname na een onderhoudstop.

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben, dan kunt u ons buiten kantooruren bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.