Met deze samenwerking willen beide partijen werken aan de energietransitie vanuit een systeemaanpak en met een interdisciplinaire benadering van vraagstukken. In nog af te spreken projecten zal er een samenspel zijn van technologieontwikkeling, juridische en economische inzichten en een goede maatschappelijke inbedding. Dit vereist nauwe samenwerking tussen strategische kennis- en businesspartners op het terrein van onderzoek, onderwijsontwikkeling en innovatie.

Het partnerschap is vastgelegd door het ondertekenen van de Memorandum of Understanding (MoU) tijdens de officiële opening van EnTranCe op dinsdag 13 oktober. EnTrance is de energieproeftuin van de EAE en de Hanzehogeschool Groningen.

“De Energy Academy Europe werkt voor en met haar partners hard aan het realiseren van energietransitie. Met NAM als nieuwe strategische partner en de uitgebreide kennis en ervaring die de NAM inbrengt, kan de EAE weer meer activiteiten ontplooien richting duurzame toekomst”, aldus Bert Wiersema, zakelijk directeur van de Energy Academy Europe.

“We zijn trots op deze mooie samenwerking. Binnen onze organisatie is er veel kennis op het gebied van energie en innovatie, met name van gas. Deze kennis willen we inzetten om te werken aan duurzame energieoplossingen voor de toekomst. Samen met duurzame bronnen zal gas Nederland van warmte en energie blijven voorzien. We kijken er dan ook zeer naar uit om onze krachten en kennis nu en in de toekomst te bundelen met Energy Academy Europe”, aldus Gerald Schotman, directeur NAM B.V.

Meer informatie over Energy Academy Europe is te vinden op www.energyacademy.org