Drie ma nnen in gesprek buiten

De Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Hans Alders, presenteerde woensdag 4 november 2015 zijn concept Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en Kansrijk Groningen’. NAM ziet het programma als een belangrijke stap voorwaarts voor bewoners van de regio:

Het plan biedt perspectief voor de bewoners en bouwt voort op eerdere afspraken en initiatieven. Er komt voor de inwoners van Groningen nu echt centrale regie, met een breed pakket aan maatregelen en oplossingen. Centrale regie vanuit de overheid is goed voor alle betrokkenen en is noodzakelijk gezien de veelzijdigheid van het vraagstuk. Op deze manier kunnen problemen geïntegreerd worden aangepakt en sneller knopen worden doorgehakt over lastige beslissingen en dilemma’s.

Schadeherstel en versterkingsmaatregelen

NAM onderschrijft dat er aandacht is voor het verder verbeteren van schade-afhandeling en dat de NCG daarin een grotere rol gaat spelen. Op dit gebied veranderde er al veel met de komst van Centrum Veilig Wonen (CVW), dat actief is op afstand van NAM. We staan open voor verdere verbeteringen op dit vlak. Ook onderschrijft NAM dat de juiste prioriteit wordt gegeven aan versterkingsmaatregelen waar risico’s het grootst zijn op basis van de huidige inzichten.

Veilig en verantwoord gaswinnen

Binnenkort publiceert NAM nieuwe studieresultaten van aardbevingenonderzoek. Samen met de visie vanuit toezichthouder SodM, bouwnormen van NPR, contourenkaart van KNMI, het Commissie Meijdam rapport en inzichten uit de wetenschappelijke wereld moeten de plannen van de Nationaal Coördinator bijdragen om ook in toekomst veilig en verantwoord gas te kunnen blijven winnen, geaccepteerd door de Groningers. Veilige gaswinning, het nakomen van afspraken en het bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid voor de inwoners van het gebied – dat is waar het ons om gaat.

Samenwerken

NAM neemt daarbij haar verantwoordelijkheid, met een gepaste rol op afstand onder regie van de Nationaal Coördinator Groningen. NAM zal actief samenwerken met Nationaal Coordinator en zijn team, wij kijken uit naar een verdere succesvolle samenwerking met alle partijen.

Lees het volledige Meerjarenprogamma op de website van de Nationaal Coördinator Groningen.