[Vervolg eerder nieuwsbericht]

Op de NAM-locatie Oudeweg (tussen Siddeburen en Wagenborgen) wordt onderhoud uitgevoerd aan een van de putten. Voor de werkzaamheden wordt op dit moment gefakkeld. Er wordt de komende dagen gefakkeld van 08:00 tot 23:00 uur.

Wanneer?

De voorbereidingen voor de werkzaamheden startte eind november. De uitvoering van het onderhoud begon 4 december en wordt naar verwachting medio december afgerond.

Wat gaat NAM doen?

Op de locatie Oudeweg wordt aardgas gewonnen, daarvoor zijn putten geboord waarlangs het aardgas naar de oppervlakte komt. Als samen met aardgas ook nog andere stoffen uit de diepe ondergrond naar boven komen - zoals bijvoorbeeld kleine hoeveelheden zand - moet de put schoongemaakt worden. Dit wordt ‘coiled- tubing’ genoemd: er wordt een slang in de put gevoerd waarna de put gespoeld wordt. Als de put is schoongemaakt wordt deze getest om opnieuw in gebruik te worden genomen.

Affakkelen van aardgas

Na de werkzaamheden wordt het eerste aardgas via de fakkel verbrand om de juiste kwaliteit gas te kunnen leveren. Er wordt gefakkeld totdat het aardgas een continue kwaliteit heeft bereikt, dit kan lange tijd in beslag nemen. Het fakkelen kan licht- en geluidsoverlast veroorzaken waar omwonenden hinder van kunnen ondervinden. NAM probeert het fakkelen en de hinder te beperken.

De werkzaamheden zijn inmiddels zover gevorderd dat het fakkelen op verantwoorde wijze onderbroken kan worden. De voorgaande dagen was dat niet het geval. De planning voor het fakkelen is om die reden aangepast: de komende dagen wordt gefakkeld van 08:00 tot 23:00 uur.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden worden aaneengesloten uitgevoerd. Dit betekent dat er zeven dagen per week, 24 uur per dag gewerkt gaat worden. De werkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt daarom maatregelen om eventuele overlast te voorkomen:

  • Om geluidshinder te voorkomen wordt tijdelijk een geluidscherm geplaatst, dit scherm is 55 meter lang en tien meter hoog. Het geluid wordt continu gemeten.
  • Om ’s avonds en ’s nachts veilig te kunnen werken wordt het terrein verlicht. Lichthinder wordt voorkomen door het licht te richten op de werkplekken binnen de locatie.
  • Het benodigde materiaal wordt aan- en afgevoerd met vrachtwagens, de transporten vinden zoveel als mogelijk overdag plaats langs vooraf vastgestelde routes.
  • Er wordt een zogenaamde fakkel nabij de NAM-locatie geplaatst. Deze wordt gebruikt om aardgas af te kunnen fakkelen.

Vragen en klachten

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of overlast ondervinden, dan kunt u contact opnemen met Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.