De eerste productielocatie die uit bedrijf wordt genomen is Oudeweg, medio mei. Begin juni volgt de locatie Slochteren. Na het buiten bedrijf stellen van een productiecluster wordt deze schoongemaakt en geïnspecteerd, daarna worden diverse (herstel-)werkzaamheden aan de installatie verricht. Als alle werkzaamheden zijn afgerond wordt een productiecluster weer in bedrijf genomen.

De planning voor de locatie Oudeweg

De voorbereidingen voor de onderhoudsstop vinden vanaf 18 mei plaats. De onderhoudsstop en het testen van de installaties staat gepland van begin juni tot eind juli. De locatie Oudeweg wordt naar verwachting op 24 juli weer in bedrijf genomen.

De planning voor de locatie Slochteren

De voorbereidingen voor de onderhoudsstop vinden vanaf 1 juni plaats. De onderhoudsstop en het testen van de installaties staat gepland van mids juni tot eind augustus. De locatie Slochteren wordt naar verwachting op 21 augustus weer in bedrijf genomen.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07:00 uur tot 22:00 uur. De werkzaamheden zijn mogelijk buiten de locatie merkbaar, NAM neemt maatregelen om eventuele overlast te voorkomen. 

Werkzaamheden locatie Siddeburen

Op de locatie aan de Geerlandweg in Siddeburen wordt op dit moment gewerkt. Eind april is deze locatie buiten bedrijf gesteld voor een onderhoudsstop. Deze werkzaamheden worden naar verwachting medio juni afgerond.

Mocht u overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met  Janny Mulder, afdeling Vergunningen en Omgevingsmanagement, telefoon 0592-363220. Buiten kantooruren kunt u ons bereiken via de centrale meldkamer: 0592-364000.